Search form

Nauman gail 21:1

Nǝyaran siPol vi Jerusalem

1Nǝboŋ namttoriŋ galit tia, namtuwol inor van vǝbar naut a Kos, ale pelan han namtubar naholoul Rotes, beti namtovi Patara.