Search form

Nauman gail 27:32

32Beti nasoltia gail luta kotov nǝhau totah gat natuhb̃ot, gol ke isal.