Search form

Nauman gail 4:32

Nǝvanuan nadǝlomian gail lub̃on len nǝsa lotokade

32Nǝvanuan nadǝlomian gail p̃isi lub̃on, len nǝnauan mai nǝlolito losua ale sǝkad avan ideh toke natideh san, evi esan ŋai, be natit p̃isi losum̃an salito.