Search form

Kolosse 1:1

Na-ke-ivoi-an van hǝn alat a Kolosse

1Ginau aPol, aGot tolekis hǝn ginau hǝn notogǝm vi hai pispisul siYesu Kristo, ginau mai aTimoti tovi aṽagw len nadǝlomian,