Search form

Kolosse 1:11

11Namrusor tuṽ ke mitidaŋ am len nab̃iltidaŋan san toyalyal hǝn mǝtb̃idaŋ b̃ur nǝmauran b̃idaŋ, toh mǝdau b̃ebǝlav, naut kǝmas nǝvanuan gail lǝb̃igol mǝtb̃elǝŋon b̃isa vǝsa. Be nǝboŋ mǝtb̃imagenan, mitikemkem.