Search form

Kolosse 1:5

5Nadǝlomian mai na-lǝmas-buni-an enan, mǝtukade husur mǝtuvatvat vir nǝsa aGot toutaut hǝni m̃os gamito len nǝmav, tub̃at len nǝboŋ mǝttosǝsǝloŋ hǝn nakitinan hǝn na-kel-uri-an tovoi, van vǝbar damǝŋai.