Search form

Kolosse 1:9

9Imagenan, nǝboŋ namrtosǝsǝloŋ hǝn na-kel-uri-an husur gamito, namrusor tuṽ tabtab m̃os gamito. Namrous aGot hǝn b̃igol mǝtb̃epul hǝn nalǝboian hǝn nalǝŋonian san, len namitisau hǝn nǝmauran tonor mai nalǝboian togǝm len aNunun.