Search form

Kolosse 2:11

11Len aKristo mǝtukad na-tiv-dalusi-an, savi na-tiv-dalusi-an nǝvanuan ideh togole hǝn lǝb̃etiv dalus nahurhuben, be aKristo etiv dalus nab̃oruan nǝsaan samito.