Search form

Kolosse 2:7

7Mititoh tin lan hum nǝhai tokad nǝharhǝte tokir vi pan, gol nǝbathute itov vi mǝhat, idaŋ. Nadǝlomian samit tidaŋ tabtab am hum notop̃usan hǝni tia. Mǝtepul masuṽ hǝn nasipaan.