Search form

Kolosse 3:11

11Len nǝmauran toveveu, savi natideh hǝn mǝtb̃evi Ju o mǝtsavi Ju, savi natideh hǝn mǝtb̃ikad na-tiv-dalusi-an o mǝtsǝkade, savi natideh hǝn mǝtb̃evi auleut o mǝtb̃evi auleSkitia totohtoh len nǝmargobut, savi natideh hǝn mǝtb̃evi slev o mǝtsavi slev am, natilean galenan lǝsavi natideh, avil aKristo esǝhor natit p̃isi, ale itoh len galit p̃isi lotokad nadǝlomian lan.