Search form

Efesus 3:11

11Enan evi nǝ-nau-utaut-an siGot sutuai tia, ale igol isarpoh len aKristo aYesu, aMasta sidato.