Search form

Efesus 4:31

31Mitinoŋ hǝn na-mǝtahun-buni-an, nǝ-tab̃ulol-bulosi-an, nǝlol paŋpaŋ, nǝ-kai-walwal-an, na-sor-mǝdasi-an hǝn nahǝsan avan ideh, mai nǝsaan p̃isi. Mitinoŋ hǝn galen p̃isi.