Search form

Efesus 6:4

4Tata gail, samtigol naṽide tosa tabtab hǝn anatumit gail nǝlolit b̃isa van vǝpaŋpaŋ. Avil mǝtehis galit hǝn lǝb̃iyar husur nap̃isal tonor, ṽusan galit m̃os naṽide tonor, nap̃usanan eruenan arogǝm len Nasub̃.