Search form

Kalatia 1:8

8Be nukel mai gamit ke, avan ideh, naut kǝmas ginamit o aŋel togǝm len nǝmav, b̃ikel ur na-kel-uri-an tovoi totile dan na-kel-uri-an tovoi namttokel mai gamit tia, aGot m̃au tibar hǝni len nǝhab nǝmatan!