Search form

Kalatia 6:8

8Nǝvanuan tomabul nǝsaan niben tolǝŋoni, tohusur nalǝŋonian tosa san gabag, dereh tisah tuan naṽit nǝmatan han. Avil nǝvanuan tomabul nǝsa aNunun aGot tolǝŋoni, dereh tisah tuan naṽit nǝmauran vi sutuai lan.