Search form

NaIpru gail 10:11

11Akis ahai tutumav gail p̃isi loil tǝban nǝmel tutumavan, loum len nalotuan, lotutumav tabtab hǝn natit gail lotop̃itp̃itoṽ. Be natutumavan hǝn natgalenan salǝboi b̃ekǝkas kuv nǝsaan boŋ ideh.