Search form

NaIpru gail 10:32

32Be mitinau tǝlmam hǝn nǝboŋ ta m̃o gail, nǝboŋ nam̃ial hǝn na-kel-uri-an tovoi totub̃at m̃ias gamito. Mitinau na-il-gǝgat-an samito nǝboŋ mǝttodaŋ b̃ur na-lǝŋon-isa-vǝsa-an.