Search form

NaIpru gail 10:33

33Len nǝboŋ galevis nǝvanuan losǝvar gamito, lomǝdas tabtab hǝn gamito len nǝhon nǝvanuan gail. Len nǝboŋ tile am mǝtovi tarhǝt silat alaten lotomǝdas masuṽ hǝn galito.