Search form

NaIpru gail 13:18

18Mitisor tuṽ tabtab m̃os ginamito. Namtolǝboi buni ke nǝlonamit imasil, ale namtolǝŋon masuṽ hǝn namtb̃ikad naṽide tonor ŋai, len natit p̃isi namtb̃igole.