Search form

NaIpru gail 2:10

10AGot igol natit p̃isi ale natit p̃isi ipat m̃osi. Inor hǝn gai todam̃ hǝn aYesu tolǝŋon tosa vǝmat. Husur, len na-lǝŋon-isa-vǝsa-an siYesu, aGot igol ke, aYesu egǝm vi vanuan tonor hǝn toil a m̃o hǝn nǝvanuan gail. Ale egǝm vi p̃isal hǝn b̃ilav kuv nǝvanuan b̃isob̃ur dan nǝpanismen hǝn nǝsaan salito, ale hǝn b̃esǝhar galito hǝn lǝb̃evi natun aGot hǝn lǝb̃ikatǝp̃ol hǝn nǝyalyalan san.