Search form

NaIpru gail 2:12

12Ikel mai aGot ke,

“Dereh nikel ur nahǝsam̃ mai awawa sagw gail

hǝn lǝb̃elǝboi gaiug.

Len nǝhon nab̃onb̃onan,

dereh nekǝkai hǝn nǝ-sal-suh-gaiug-an.”