Search form

NaIpru gail 2:17

17Husur enan, aGot ike aYesu tesum̃an nǝbathudud nadǝlomian san len naṽide p̃isi hǝn b̃egǝm vi b̃iltihai tutumav, nǝlon b̃itaŋis nǝvanuan gail, ale hǝn b̃idaŋ len nǝsa aGot toriŋi len navǝlan. Egǝm vi b̃iltihai tutumav hǝn b̃etutumav sil nǝsaan sinǝvanuan gail hǝn aGot b̃erub̃at galit dan nǝsaan salito.