Search form

NaIpru gail 3:6

6Be aKristo tovi aNatun aGot idaŋ len aGot, ale naim kavkav siGot ipat len navǝlan. Ale datovi im san. Datb̃eil b̃ur namǝtahwan, datb̃etǝgau gat nǝ-vatvat-viri-an dattokade len aKristo, ale datb̃eṽiv hǝni, datovi vanuan san gail, datovi im siGot.