Search form

NaIpru gail 4:3

3Husur gidat dattokad nadǝlomian lan datob̃is len naut nǝŋavŋavan san. Galit am, ehum aGot toke,

“Ale len nǝlol paŋpaŋ sagw,

nuta gat na-kel-gati-an sagw len nahǝsagw ke,

‘Asike lob̃is len naut nǝŋavŋavan sagw boŋ ideh.’”

Ekǝmaienan naut kǝmas nauman san gail tohav nǝboŋ togol navile a pan tonoŋ.