Search form

NaIpru gail 6:4

4Nǝvanuan gail lotoriŋ nǝlolit len aYesu Kristo tia, lǝb̃eriŋ gab̃ulani, nap̃isal hǝn lǝb̃etǝlmam, hǝn lǝb̃ipair dan nǝsaan salit tǝtas am, eb̃uer. Nǝboŋ nam̃ial siYesu tohut nǝmargobut dan nǝlolito, nǝboŋ lototub̃at lǝboi naviolan togǝm len nǝmav, nǝboŋ lotokatǝp̃ol mai aNunun aGot,