Search form

NaIpru gail 6:5

5nǝboŋ lotolǝboi navoian hǝn nasoruan siGot, nǝboŋ lotosǝsǝloŋ hǝn nǝdaŋan hǝn nǝboŋ b̃egǝmai len natohan pipihabǝlan aGot,