Search form

NaIpru gail 8:1

Ab̃iltihai tutumav hǝn na-kel-gati-an veveu

1Namilen nǝsa namttokele imaiegai ke: datukad ab̃iltihai tutumav sua tonor hum notokele. Ebǝtah tia len nǝtarhǝt nǝmatu hǝn nab̃iltihai bǝtbǝtah seKiŋ len nǝmav.