Search form

Jemes 5:1

Nalǝlǝgauan van hǝn alat lotopul hǝn natite

1Mǝtesǝsǝloŋ, gamit mǝttopul hǝn natite! Mititaŋ, mǝteis husur na-lǝŋon-isa-vǝsa-an gail lotogǝm hǝn gamito.