Search form

Jemes 5:10

10Bathudud nadǝlomian, hǝn mǝtb̃elǝboi na-toh-mǝdau-an tobǝlav len na-lǝŋon-isa-vǝsa-an, mitinau ahai kelkel ur gail lotosor len nahǝsan Nasub̃. Ale mitigol tǝtoṽ hǝn galito.