Search form

Jemes 5:7

Toh mǝdau husur na-lǝŋon-isa-vǝsa-an

7Imaienan bathudud nadǝlomian, susumar len na-toh-mǝdau-an vir nagǝman siNasub̃. Mitinau nǝvanuan tokad nǝhol. Itohtoh mǝdau vir naus b̃eus len nǝboŋ han, hǝn natit p̃isi lototov len tan lǝb̃iṽan hǝn naṽit tovoi.