Search form

Jon 1:48

48ANatanael eusi ke, “Golǝboi mab hǝn ginau?” AYesu isor vari ke, “Noris gotobǝtah pipifik , a tahw hǝn aFilip tokis gaiug.”