Search form

Jon 1:49

49ANatanael esǝhoṽut len natenan, isor vari ke, “Hai p̃usan, kitin, gaiug boh aNatun aGot, gaiug boh aKiŋ seIsrael!”