Search form

Jon 11:47

47Beti ab̃iltihai tutumav gail mai naFarisi gail lokis nab̃onb̃onan hǝn nǝSanhitrin. Lousus galit gabag ke, “Datigol nǝsa? Ategai boh igol namerikel tosob̃ur.