Search form

Jon 12:12

AYesu evi lan naut a Jerusalem hum nakiŋ

(Mat 21.1-11; Mak 11.1-11; Luk 19.28-40)

12Pelan han na-kel-uri-an ibar naut a Jerusalem ke aYesu satogǝmgǝmai. Nǝboŋ nab̃iltiluṽoh lotogǝm hǝn Nǝhanan nǝPasova lotosǝsǝloŋ hǝn na-kel-uri-an enan,