Search form

Jon 14:18

18“Nǝboŋ nǝb̃ivan asike noriŋ gab̃ulan gamit hǝn mǝtb̃itoh sǝb̃omito sum̃an mǝttovi milesw, dereh netǝlmam gǝm hǝn gamito.