Search form

Jon 14:23

23AYesu isor vari, ike, “Avan ideh b̃elǝmas bun ginau, dereh tigol nǝsa notokele, ale aTǝmagw telǝmas buni. Beti ginamǝru dereh namregǝm, gol naim sinamǝr maii.