Search form

Jon 14:3

3Nǝboŋ nǝb̃eutaut hǝn naut samito b̃inoŋ, dereh netǝlmam, sǝhar gamit hǝn mǝtb̃egǝm toh mai ginau, hǝn mǝtb̃itoh tin mai ginau len naut nototohtoh lan.