Search form

Jon 15:18

Na-mǝtahun-buni-an silat navile a pan

18AYesu isor am mai ahai susur san gail ke, “Alat navile a pan lǝb̃emǝtahun bun gamito, mitinau ginau, galit lomǝtahun bun ginau a m̃o.