Search form

Jon 17:15

15Nǝsaus gaiug hǝn gǝb̃ilav kuv galit dan navile a pan, be nous gaiug ŋai hǝn gǝb̃ihavhav gol galito dan atenan tosa vǝsa tovi tǝmat.