Search form

Jon 17:19

19Noriŋ ginau len navǝlam̃ m̃os galito hǝn nǝb̃evi esam̃ sǝb̃om̃, hǝn ke galit am lǝb̃eriŋ galit len navǝlam̃ hǝn lǝb̃evi esam̃ sǝb̃om̃ len nakitinan.