Search form

Jon 18:25

APita ike salǝboi aYesu tǝtas

(Mat 26.71-75; Mak 14.69-72; Luk 22.58-62)

25Len namityal enan aSimon Pita eil, etitileh. Lousi ke, “Be gaiug enan, gǝsavi ahai susur ideh san a?” Beti aPita ike, “Ao savi ginau.”