Search form

Jon 2:4

4Ale aYesu isor vari ke, “Litegai, savi natideh len gidaru, namityal sagw sagǝm sal.”