Search form

Jon 21:22

22AYesu isor vari ke, “Nǝb̃elǝŋoni ke gai b̃itoh vǝbar nagǝmaian sagw, savi natideh len gaiug! Gaiug m̃au gehusur ginau.”