Search form

Jon 21:3

3ASimon Pita ikel mai galit ke, “Nesǝsahieh beti.” Lukel maii ke, “Gidato.” Ale luvan, sah len nab̃ot. Nǝmargobut egǝmai. Losǝsahieh len mariug kavkav, lǝsǝsah hǝn ideh.