Search form

Jon 3:4

4ANikotemus eusi ke, “Imab hǝn nǝvanuan tovi haṽut tia b̃ikad nǝpasian tǝtas? Edǝdas b̃eb̃is tǝlmam len nǝhad hǝn natǝtai len nabǝhaṽun anan hǝn b̃ipas vǝha-ru hǝni!”