Search form

Jon 5:31

Na-kel-koti-an husur aYesu

31AYesu isor am mai naJu gail ke, “Ginau sǝb̃ogw ŋai nǝtasor lǝboi ginau, nasoruan sagw asike takitin.