Search form

Jon 7:24

24Sagenǝnoṽ hǝn nǝsa notogole mai na-kǝta-suluṽi-an mai nǝ-nau-suluṽi-an samit ŋai. Mitimasnǝnoṽ hǝni mai natit tonor, tokitin ŋai.”