Search form

Jon 8:52

52Nǝboŋ lotosǝsǝloŋ hǝn natenan, naJu gail lusor tǝvah ke, “Gagai namtolǝboi buni ke gukad natǝmat sua. AApraham imat. Ahai kelkel ur gail tu lumat. Be naut kǝmas natenan, gaiug gukele ke, ‘Avan ideh togol husur nǝsa notokele, asike esǝsǝloŋ hǝn nabus nǝmatan vi sutuai.’