Search form

Jon 8:53

53Gunau ke gotoyalyal sǝhor aApraham atǝmanamit tomat a? Mai ahai kelkel ur lotomat gail a? Gunau ke gotovi ase?”