Search form

Jon 8:58

58AYesu isor var galit ke, “Kitin, nokitin mai gamit ke, a tahw hǝn aApraham tovisi, novi ginau notovi ginau.”